Bild föreställande gudarnas boning på Jorden. Akropolisklippan.

Bild föreställande gudarnas boning på Jorden. Akropolisklippan.

Berättelser; myter om grekisk mytologi

Grekisk mytologi är vill jag säga just en mytologi, liksom den fornnordiska mytologin. Men här kommer jag försöka beskriva den grekiska mytologin, som Jag ser den. Den är en samling av berättelser och "skrönor" som innehåller skapelseberättelser om mytologiska händelser. Det vi idag känner till är att den grekiska mytologin började med Hesiodos 700 (f.kr.) Redan på den tiden var Hesiodos tankar betvivlade.

Men längre fram i tiden fick han rätt för sina nedtecknade dokument i form av hur den grekiska religionen utformade sej.

Mytologiska Gudar

Här finns det så mycket att beröra, men jag ska försöka att fatta mej någorlunda kort: Gudarna var kända inom olika "kategorier" Exempelvis gudarnas "konung" Zeus.

Vill mämna några kategorier och några andra gudar.
Kategorier: Skapelsen; Olympiska gudar: Jordens gudar; Havets gudar; och underjordens gudar.


Gudar i olika klasser

Skapelsen: Gaia; Eros; Kronos; Cykloper; Giganter och nymfer.
Olympiska gudar; Zeus; Hera; Poseidon; Athena: Dionysos; Hades;
Jordens gudar; Pan; Demeter; menader.
Havets gudar; Poseidon; Nereus; Triton.
Underjordens gudar; Hades; Hekate.

Fotnot: En av Jordens gudar Pan var från början en enkel fåraherde, som spelade flöjt. Därifrån härstammar panflöjten. Den var på den tiden, ett enkelt instrument som nu är betydligt mer sofistikerat. Den består av 22 pipor(rör), samma som en kyrkorgel. En världsledande panflöjtist finns i Sverige: Dana Dragomir.

På Hesiodos tid var redan då myterna höljd i ett dunkel. Den värden och de många gestalterna i den var höljd i ett dunkel. Jag tror att den grekiska religionen saknade i modern mening heliga skrifter, som ett slags "rättesnöre"?

Religionen saknade profeter och som vi i kristen tro, kallar förkunnare. Som "komplement" var det oraklen och diktarna som registrerade (återgav) den mytologiska värden. Det betyder inte att den grekiska mytologin bara anger ett religiöst system.

Främmande gudar upptogs som sammansmälte med de grekiska gudarna. Exempelvis "Janus" en av Romarnas gudar; (han med två ansikten).

Den grekiska mytologin syns inte att ha någon "traditoinell" historia, gällande människosläktest uppkomst. Det finns inte heller i Fornnordisk; eller romersk mytologi. Och enligt mej ska det inte finnas där. Om människosläktets uppkomst, får vi nog söka det i hur vi kom till, nämligen i "vårt solsystens" uppkomst. Hur "människan" började som en liten "mikrob".

Under renässansen  då antiken florerade i samband med kristendomen, erkände de lärda inom kristendomen att antikens Grekland och dess gudar och gudinnor, skulle erkännas.

Fotnot: Vilken religion eller vilka skrönor som har rätt eller fel överlämnar jag till dem. Jag har min åsikt, och den står jag för.

Kommentarer

Klas Orring

24.01.2012 18:54

Hej Arnold! Vad mycket du kan om grekisk mytologi och gudarna i den.

Hälsning Klasse

Senaste kommentaren

14.09 | 19:52

Känns som om ju mer man lär sig ju mindre vet man. Universum är ju så stort, ofattbart.

28.01 | 16:53

En stjärnklar augustikväll utan störande ljus, som en gråvit mjölkaktig dimma med stjärnor, som sträcker sej över stjärnhimmeln. Hoppas detta var till hjälp

28.01 | 09:10

Vad är själva "Vintergatsbandet" , dvs hur ser vi det från Jorden?

23.04 | 05:30

Jag har inga just nu

Dela den här sidan