Utbrott på Mount St Helens (USA).

Utbrott på Mount St Helens (USA).

Vulkan är helt enkelt en öppning i jordskorpan, där het magma (smälta bergarter) från Jordens inre tränger upp och då den når ett kallare område stelnar till lava. Magman tränger upp från manteln genom berggrunden, då den har lägre densitet och större volym än det fasta berget.
Magman samlas i stora kammare innan den når upp till ytan, där den blir kvar tills hålrum och sprickor i berget gör att den kan stiga upp till ytan. När magman har nått havsbotten eller markytan bildas då ett vulkanutbrott. I och med detta övergår magman till att kallas lava.

Man delar upp vulkaner i två olika kategorier: Dels de som bara rinner ut över omgivningen, och de som har explosiva förlopp. Vilken typ av vulkan som bildas  beror bl.a. på kiselhalten (SiO2) . Det i sin tur beror på mängden gas och hur lös magman är. Trögflytande magma består av mer än 65% kisel. Sammansättningen av magman innebär att gasen inte försvinner så lätt, och trycket nere i kammaren ökar. Det slutar i de flesta fall med att det blir ett explosivt förlopp så att hela berget rämnar, lavan kastas då högt upp i luften.
På Martinique finns vulkanen Montagne Pelée, som är exempel på en sådan vulkan. Däremor om magman är lättflytande och lös försvinner gasen lätt och magman rinner lugnt ut i srickor i jordskorpan, som lava.

Vi tror att vulkanutbrott oftast förknippas med att många människoliv går till spillo. Det är i de flesta fall inte lavan som dödar. Människor kan sätta sej i säkerhet genom att lavan flyter så pass långsamt. Farligt är däremot de moln av gas som strax innan utbrottet strömmar nerför vulkanens sida.

På Jorden finns det vissa områden, som har fler vulkaner än andra. De områdena sätts i samband med gränserna för litosfärsplattorna som Jorden består av. Eller också förekommer de som isolerade företeelser, i så kallade "hot spots".

Olika typer av vulkaner är: Sköldvulkan, konvulkan, stratovulkan och supervulkan. Supervulkan är den globala bemämningen för vulkaner med stora kratrar som orsakar med kontinental omfattning. Exempel på en sådan vulkan är den i Yellowstone National Park (USA).
Här nedan nämner jag några av de kända vulkanerna:
Hekla:  Island
Etna:  Italien
Mount St Helens:  USA
Stroboli:  Italien
Krakarau:  Indonesien

Fotnot: Tur att vi har dessa "säkerhetsventiler" på Jorden
            Vem vet hur vår planet annars skulle se ut.

Kommentarer

Amelia

17.04.2012 09:05

Kan ni skriva lite mer om Yellow stone? Jag forskar om den i skolan och behöver mycket fakta :)

Senaste kommentaren

14.09 | 19:52

Känns som om ju mer man lär sig ju mindre vet man. Universum är ju så stort, ofattbart.

28.01 | 16:53

En stjärnklar augustikväll utan störande ljus, som en gråvit mjölkaktig dimma med stjärnor, som sträcker sej över stjärnhimmeln. Hoppas detta var till hjälp

28.01 | 09:10

Vad är själva "Vintergatsbandet" , dvs hur ser vi det från Jorden?

23.04 | 05:30

Jag har inga just nu

Dela den här sidan