Nationalparken är belägen i Klippiga bergen: I 3 delstater av USA: Montana, Idoho och Wyoming. Parken har en yta av 8.980 kvadratkilometer. Enligt forskare instiftades Yellowstone nationalpark 1872, och får då ses som världens äldsta nationalpark. 96% av parken ligger i Wyoming.

Vi känner igen parken för ett ganska rikt djurliv: Bl.a. älgar, wapitihjortar och även svartbjörnar. Förutom djurlivet i Yellowstone nationalpark finns något annat som vi kanske har hört talas om: En stor vulkan vid namn: Mount S:t Helens. Den har haft kraftiga utbrott för en tid sedan. I dagsläget är den en sk. "sovande" vulkan. Men om den får ett nytt utbrott inom snar framtid, anser forskarna att det blir ett "massivt" utbrott.

En av geisrarna som finns

En av geisrarna som finns

De är ungefär som på Island, varma källor ur ett ostabilt undre. Många har utforskat regionen inom nationalparken. Och de flesta stannar vid att utforska geologin (varma källor) och risken för nya utbrott. De gör så med all rätt. Området är instabilt enligt geologerna. Vi har ju alla hört talas om "skräcksenariot" 2012, när vi enligt Mayaindianerna ska upphöra att existera.

Ett magnitudiskt utbrott från Mouintan: St: helen

Ett magnitudiskt utbrott från Mouintan: St: helen


 Kort historia om Yellowstone nationalpark: 1806 gjordes en expedition av John Colter Lewis med mål att följa upp en grupp pälsjägare (trappers). De blev troligen då de första icke indianer som besökte platsen, och skapade kontakt med den infödda befolkningen indianerna. Parken befolkades då främst av Blackfoot, och Crowindianer.

Bergsmannen Jim Bridger kom 1857 tillbaks från en expedetion som hade utforskat parkens område. Han berättade historier om glasberg, sprutande vatten och kokande källor. Dessa berättelser ignorerades till en början, därför att de ansågs som ren fantasi, inför "de lärdes" öron.

Efter det 1871 inleddes en större expedition under ledning av Hayden (sponsrad av staten). Där bekräftades de uppgifter som Jim Bridger hade lämnat.Fotnot: Namnet indianer kom till efter det att upptäcks-
            resande Columbus trodde att han hade kommit till
            Indien, och då kallade befolkningen för indianer.
            I själva verket hade han upptäskt Amerika (USA).


 

Del av djurlivet i Yellowstone Nationalpark

Del av djurlivet i Yellowstone Nationalpark

Senaste kommentaren

14.09 | 19:52

Känns som om ju mer man lär sig ju mindre vet man. Universum är ju så stort, ofattbart.

28.01 | 16:53

En stjärnklar augustikväll utan störande ljus, som en gråvit mjölkaktig dimma med stjärnor, som sträcker sej över stjärnhimmeln. Hoppas detta var till hjälp

28.01 | 09:10

Vad är själva "Vintergatsbandet" , dvs hur ser vi det från Jorden?

23.04 | 05:30

Jag har inga just nu

Dela den här sidan